Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring norskesingleonline.com

(23.10.2020)

Databeskyttelse er et viktig tema i Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg ("Interdate S.A."). Derfor behandler vi kundenes data utelukkende i samsvar med gjeldende forskrifter som er relevante for vern av personopplysninger (GDPR).

Vi samler inn og behandler personopplysninger dersom du gjør disse dataene tilgjengelige for oss ved å besøke dette nettstedet for sammenligning av datingtjenester ("norskesingleonline.com"), og vi har rett til å samle inn, bruke og behandle dataene på grunnlag av samtykket du ga.

Personlige data

Persondata er all informasjon som refererer til en identifisert eller identifiserbar virkelig person («datasubjekt»).

Loggdata

Når du bruker vårt selskaps nettside, sender nettleseren din av tekniske grunner automatisk følgende data ("loggdata") til våre webservere, som vårt selskap registrerer i loggfiler:

  • dato og klokkeslett for tilgang, URL til henvisende nettsted, forespurt fil, overført datavolum, nettlesertype og versjon, operativsystem, IP-adresse, din internettleverandørs domenenavn

Dette er kun opplysninger som ikke tillater noen konklusjoner med hensyn til den virkelige personen. Denne informasjonen er teknisk nødvendig for å vise forespurt innhold på nettsiden korrekt og er obligatorisk for bruk av internett-tilbud. Loggdata er kun vurdert for statistiske formål, for å optimalisere vårt selskaps nærvær på internett og den underliggende teknologien og blir deretter slettet.

Formålet med databehandling

Vi bruker personopplysninger nevnt ovenfor til følgende formål:

  • Vedlikehold og beskyttelse av sikkerheten på våre nettsider ved å forebygge og oppdage sikkerhetsrisiko, uredelig atferd eller annen kriminell virksomhet eller aktivitet som er utført med sikte på å forårsake skade; så vel som ved analyse av innholdet

Behandling av personlige data er nødvendig for å oppnå ovennevnte formål. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt er databehandlingen hjemlet i artikkel 6 (1) bokstav b og f i den generelle personvernforordningen, eller ditt uttrykkelige gitte samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) bokstav a i EUs personvernforordning GDPR.

Hvis dataene nevnt ovenfor behandles videre for et annet formål enn det opprinnelige innkrevingsformålet, plikter vi å informere deg om dette før videre behandling og om det nye formålet. På denne måten kan du motsette deg at dine data blir behandlet for det andre formålet.

Overføring av data

Alle data du sender til oss behandles konfidensielt. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.

Dine data vil i utgangspunktet ikke bli gjort tilgjengelig for bruk for tredjeparter med mindre du har samtykket, eller vi har rett og/eller plikt i lov til å overføre disse opplysningene.

Vi overfører personopplysninger til domstoler, skattemyndigheter eller tilsynsmyndigheter dersom dette er juridisk tillatt og nødvendig for å overholde gjeldende rett, eller håndheve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter. Vi tar alle nødvendige skritt for å sikre passende og rimelig sikkerhet for dine personopplysninger.

I den grad det er nødvendig for leveransen av tjenesten, videresender vi personopplysninger til følgende selskaper eller kategorier av selskaper:

· insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Munich, Germany. Vår tjenesteleverandør har ansvar for å drive vår plattform og videreutvikle programvaren, for kundeservice og markedsføring.

· R&T Media Network, Nassaulaan 36, 2341 EE OEGSTGEEST, Nederland. Vi bruker REVIEWTYCOON, en plattformløsning for utarbeidelse av sammenligningsnettsteder, levert av R&T Media Network. Informasjonen generert i denne løsningen lagres hos R&T Media Network.

Overføring til adresser utenfor EU skjer bare hvis det forhåndsdefinerte formålet krever dette, og bare på grunnlag av EUs standard kontraktsbestemmelser. Dette garanterer at dine data behandles i samsvar med bestemmelser om vern av personopplysninger også i USA (adequacy decision of the EU Commission of 12.07.2016, ref.). C(2016) 4176 final, Official Journal L 207/1 01.8.2016).

Lagringstid

Hvis en eksplisitt lagringsperiode ikke er angitt ved innsamling (f.eks. innenfor rammen av en samtykkeerklæring), vil personopplysninger bli slettet hvis de ikke lenger er påkrevd for å oppfylle lagringsformålet, med mindre lovpålagte plikter til å oppbevare opplysninger forhindrer sletting (f.eks. forpliktelser i henhold til skatte- og handelsrett til å oppbevare informasjon).

Datasikkerhet

Vi gjennomfører tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine data som vi lagrer og behandler i vårt selskap mot manipulering, tap av konfidensialitet, ødeleggelse og mot tilgang fra uautoriserte personer. Vårt selskaps sikkerhetstiltak forbedres konstant i samsvar med den teknologiske utviklingen.

Rettigheter til registrerte data: rett til informasjon, korrigering, sletting eller begrensning av behandling av egne personlige data, rett til å klage og rett til dataportabilitet

Vi vil informere deg skriftlig på forespørsel i henhold til gjeldende lov om og hvilke personopplysninger vi lagrer i vårt selskap. Hvis du selv er registrert som bruker, gir vi deg mulighet til å inspisere disse dataene, og der det er relevant, å endre og slette dem. Hvis det er blitt lagret feil opplysninger til tross for vårt selskaps innsats med hensyn til riktig datasikkerhet og datatiltak, og du som bruker ikke kan korrigere dine data, vil vi rette dem på din forespørsel.

Du har også rett til å kreve restriksjoner på hvordan personopplysningene skal behandles i vårt selskap. I tillegg kan du kreve at du får data som du har levert til firmaet vårt i en strukturert, standard- og maskinlesbar form. Du kan også klage på behandlingen av personopplysninger i vårt selskap.

I tillegg har du rett til å kreve at dine personopplysninger slettes, med mindre lovpålagte forpliktelser om å oppbevare opplysninger forhindrer dette. Vi sletter data som ikke lenger er påkrevd i henhold til det formål de ble innsamlet og behandlet, eller hvis du tilbakekaller ditt samtykke og det ikke finnes andre juridisk grunnlag for videre behandling av dine data. I tillegg sletter vi data dersom behandling er ulovlig av årsaker som er ukjent for oss, eller dersom du klager på behandlingen og det ikke er tidligere legitime interesser for behandling. Dine data vil også bli slettet dersom vi er forpliktet i lov til å gjøre dette. Vårt selskap har også gjennomført tekniske tiltak for å gjøre alle mottakere av dine data oppmerksom på ditt krav om sletting eller korrigering. Dette gjelder bare i saker der vi har avslørt eller offentliggjort disse opplysningene. Alle lenker, kopier og replikasjoner av dine personopplysninger vil bli slettet.

Hvis du har samtykket i behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst, med fremtidig virkning. Tilbakekallelse av samtykke gjør ikke databehandling i fortiden ulovlig.

Dataoverføring til vårt selskap er gjort frivillig. Imidlertid er disse dataene nødvendig for den videre oppfyllelse av kontrakten eller for å besvare dine henvendelser. Hvis du ikke ønsker å gjøre dine data kjent, kan kontrakten under visse omstendigheter ikke tre i kraft, eller det kan hende dine forespørsler ikke kan besvares. Det er nødvendig å fremlegge data for å ferdigstille kontrakten.

Kontaktinformasjon til vårt selskaps personvernansvarlige er:

[email protected] eller per post til

Interdate S.A. C-Date Data Protection Officer
13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Du har også rett til å klage til ansvarlig personvernmyndighet om databehandling i vårt selskap.

Datatilsynsmyndigheten som er ansvarlig for vårt selskap er:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Som datasubjekt kan du henvende deg til personvernmyndigheten i ditt hjemland: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

Sporingsbaserte analyser, remarketingverktøy

Vi bruker såkalte sporingsteknologier for kontinuerlig å forbedre og optimalisere vårt tilbud.

Google Analytics

norskesingleonline.com bruker også Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, en webanalysetjeneste fra Google, Inc. (”Google”). Google Analytics bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler plassert på kunders datamaskiner, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan de bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om bruk av dette nettstedet (inkludert IP-adressen) vil bli overført til en Google server i USA og lagret der. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere kundenes bruk av nettsiden, innsamle analyser av nettstedsaktiviteter for nettsideoperatører og å levere andre tjenester tilknyttet nettsted og nettbruk. I aktuelle tilfeller sender Google denne informasjonen også til tredjeparter i den utstrekning dette er foreskrevet i henhold til lov, eller dersom tredjepart behandler disse dataene på egne vegne. Google vil ikke knytte IP-adressen til andre data den inneholder. Kunder kan forhindre at informasjonskapsler installeres ved å velge de passende innstillinger i sin nettleser; vær imidlertid oppmerksom på at hvis dette skjer, er det kanskje ikke mulig å bruke alle funksjonene på nettstedet til fulle. Ved å bruke dette nettstedet, erklærer kundene at de er enige i behandlingen av innsamlede data av Google på den måten som er beskrevet ovenfor og for det ovennevnte formålet. For detaljert informasjon om Google Analytics og databeskyttelse gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Våre brukeranalyser bruker Universal Analytics. Dette gjør at vi kan innhente informasjon om bruk av våre tilbud på forskjellige enheter ("Cross device"). Vi bruker en pseudonym bruker-ID ved hjelp av cookie-teknologi, som ikke inneholder noen personlige data og som ikke sender data til Google. Du kan når som helst velge bort datainnsamling og -lagring via et Google nettleserplugin ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no ). Denne bortvelgelsen må utføres på alle systemer du bruker, for eksempel i en annen nettleser eller på den mobile enheten. Mer informasjon om Universal Analytics finner du her: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Følgende Google Analytics reklamefunksjoner er aktivert:

  • Remarketing med Google Analytics
  • Google Display Network Impression Reporting
  • Google Analytics Demografi- og interesserapportering
  • Integrerte tjenester som krever at Google Analytics samler data via reklameinformasjonskapsler og identifikatorer

Disse annonseringsfunksjonene gjør Google Analytics i stand til å samle inn ytterligere brukerdata via Google reklameinformasjonskapsler (mer informasjon på https://www. oogle.com/policies/technologies/types/ ) og identifikatorer, til data samlet gjennom en standard Google Analytics implementering.

Cloudflare

For å beskytte mot angrep, skadelige botter samt optimalisere lastetiden på nettstedene våre, bruker vi tjenestene til vår teknologipartner Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alle data overført til eller fra dette nettstedet (inkludert IP-adressen), blir behandlet via det verdensomspennende CDN ("Content Delivery Network") av Cloudflare. Som standard blir nærmeste datasenter brukt. Cloudflare drifter datasentre i EU. For datasentre utenfor EU gjelder «standardpunktene i EU-standarden». For å gjenkjenne og forsvare seg mot angrep lagrer Cloudflare adgangsdata, som vanligvis slettes innen 4 timer, senest innen 3 dager. For mer informasjon om Cloudflares Personvernerklæring gå til: https://www.cloudflare.com/security-policy . Nøyaktige opplysninger om hva Cloudflare lagrer finner du her: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ . Ved å bruke dette nettstedet godtar du behandlingen av de innsamlede data av Cloudflare som beskrevet ovenfor.

Informasjonskapsler

Noen tjenester norskesingleonline.com krever at såkalte informasjonskapsler godtas. norskesingleonline.com informerer derfor kunder eksplisitt om bruk av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler er informasjonsfiler som lagres enten i en begrenset periode (såkalte "sesjonsavhengige informasjonskapsler") i datamaskinens midlertidige minne, eller på datamaskinens harddisk (såkalte "faste informasjonskapsler"). Informasjonskapsler inneholder for eksempel informasjon om brukeres tidligere tilgang til passende servere, informasjon der det ble bedt om tilbud eller betalingsmetoder avtalt i tidligere transaksjoner. Hovedformålet med informasjonskapsler er, ved å lagre personlige innstillinger på nettsteder, å på den ene siden forberede tilbud tilpasset kunden og på den andre siden å utforme bruken av tjenestene til å være så behagelig som mulig. Kunden kan besøke nettstedet flere ganger uten å måtte legge inn de samme innstillingene hver gang. I motsetning til dette brukes ikke informasjonskapsler til å kjøre programmer uavhengig og heller ikke for å laste virus på kundens datamaskin.

norskesingleonline.com bruker sesjonsavhengige informasjonskapsler, partner- og affiliate-informasjonskapsler og faste informasjonskapsler.

Faste informasjonkapsler:

norskesingleonline.com bruker såkalte "faste informasjonskapsler" for å lagre personlige brukerinnstillinger som en kunde registrerer ved bruk av norskesingleonline.com -tjenester. På den ene siden sikrer dette at kundene finner igjen personlige innstillinger når de kommer tilbake til norskesingleonline.com nettsteder, og på den andre tjener det automatisk differensiering av kundens medlemsstatus, enten de allerede har sett spesifikk informasjon og reklamekampanjer, eller har deltatt i en undersøkelse. Bruk av faste informasjonskapsler er ment for å personalisere og forbedre norskesingleonline.com s tjenester.

Samtykkeerklæring

Ved inngåelse av kontrakten samtykker jeg til innsamling og behandling av mine personopplysninger for de ovennevnte formålene av Interdate Sa, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg, Luxembourg eller av tredjeparter som jobber i og på vegne av Interdate Sa..

Jeg har fått opplyst at Interdate S.A. vil logge mitt samtykke.

I tillegg har jeg blitt informert om at opplysninger om min person som innsamles innenfor rammen av ovennevnte formål vil bli behandlet i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

Jeg har fått opplyst at behandling av mine data skjer på frivillig grunnlag og at jeg kan nekte mitt samtykke til at mine data behandles eller tilbakekalle det når som helst med fremtidig virkning uten ulemper for meg.

For å tilbakekalle samtykket er det nok å sende en e-post som oppgir IP-adresse brukt for å besøke dette nettstedet til:

[email protected]

Jeg har blitt informert om at jeg kan sende min tilbakekalling pr. faks til: 0044 207 69178 03 eller per post til Interdate S.A. C-Date Customer Service / Revocation of Consent or Data Correction, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg.