Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Velkommen til norskesingleonline.com (heretter sammen med underdomener, innhold og merker, kalt "nettsiden").

Les følgende vilkår og betingelser i detalj før du bruker dette nettstedet for å lære om dine rettigheter og plikter overfor Interdate SA , 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ("norskesingleonline.com" eller første person flertallsvilkår). Ved å gå inn på eller bruke nettstedet godtar du vilkårene for bruk sammen med personvernerklæringen ("brukervilkår"). Vilkårene og betingelsene som ble gjort tilgjengelig for brukeren av nettstedet under det aktuelle besøket på nettstedet gjelder. Dersom du ikke godtar hvilken som helst del av disse vilkår og betingelser, vennligst slutt å bruke og besøke dette nettstedet.

1. Hvem vi tilbyr nettstedet til

Nettstedet er bare rettet mot personer fra 18 år og oppover. Personer under 18 år kan ikke besøke nettsiden.

2. Bruk av nettstedet

I perioden med disse vilkårene samtykker vi til ditt besøk og bruk av nettstedet, forutsatt at du overholder disse vilkårene og gjeldende lover. norskesingleonline.com forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avslutte enhver tjeneste eller funksjonalitet på nettstedet.

3. Begrensninger for bruk av nettstedet

Brukeren kan ikke:

a. forstyrre driften av servere eller nettverk koblet til nettsiden;

b. bruke eller kjøre automatiske systemer (inkludert, men ikke begrenset til «roboter» og «søkeroboter») for å få tilgang til nettsiden; og/ eller

c. omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsfunksjonene på nettstedet eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innholdet eller bryter begrensningen på bruken av nettstedet.

4. Nettstedets tilgjengelighet, garanti

a. Vi streber etter å gi mest mulig nøyaktig informasjon; vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet tilgjengelig på nettstedet er nøyaktig, utfyllende, pålitelig, aktuelt og feilfritt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i innholdet eller deler av det etter eget skjønn og uten forpliktelse til å gi forutgående eller påfølgende varsel om slike endringer. Bruken av innholdet eller deler derav er på brukerens egen risiko og ansvar.

b. Nettsiden leveres som den er. norskesingleonline.com gir ingen garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert salgbarhetsgarantien, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse i forbindelse med nettstedet eller materialet. norskesingleonline.com garanterer ikke at nettstedet er fri for feil, sikkerhetsfeil, eller angrep med virusprogramvare. Nettsiden kan av og til være utilgjengelig på grunn av oppdateringer eller andre grunner. Du samtykker i at norskesingleonline.com ikke er ansvarlig for inkompatibilitet som inkluderer tekniske problemer med internett, treg tilkobling eller overbelastning av server. Vi garanterer eller antar ikke noe innhold, produkt eller tjeneste som leveres eller annonseres på nettstedet av en tredjepart.

5. Erklæring fra reklameavdelingen

Dette nettstedet er en gratis informasjonsressurs som tilbyr nyttig innhold og sammenligningsfunksjoner til sine brukere. Det bemerkes at operatøren av dette nettstedet enten kan tilby de sammenlignede tjenestene selv eller kan få betalt for publisering av kommersielt innhold fra visse selskaper på dette nettstedet, noe som påvirker plasseringen og rekkefølgen bedriftene (og/eller deres produkter) er presentert i. I noen tilfeller kan dette også ha innvirkning på vurderingen.

Rangeringene lagt ut på denne siden er helt og holdent nettoperatørens eget ansvar og bør ikke brukes som en kilde til nøyaktig informasjon. Offentliggjøring av informasjon om selskaper/deres produkter på dette nettstedet betyr ikke at de er støttet av nettstedsoperatøren.

Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i våre vilkår og betingelser, er ansvar for eventuelle garantier angående informasjonen som presenteres på nettstedet ekskludert. Informasjonen som vises på dette nettstedet kan endres når som helst.

6. Ansvarsbegrensning

a. norskesingleonline.com begrenser ikke sitt ansvar i tilfelle død eller personskade forårsaket av svikt eller handling fra oss, våre ansatte, representanter eller agenter, samt ethvert annet ansvar som vi ikke har noen rett til å begrense eller fraskrive oss i henhold til gjeldende lov. Den gjenværende delen av dette avsnittet gjelder ikke for denne forpliktelsen.

b. Uten tap på ovennevnte vare, vil norskesingleonline.com ikke være ansvarlig for materielle tap (inkludert uten begrensning, tap av inntekt, muligheter, ansvar, levebrød og tap); eventuelle skader på selskapets verdi eller dets omdømme; ethvert tap av data og ethvert annet spesielt, indirekte eller følgetap som du eller en tredjepart har lidt på grunn av bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet. norskesingleonline.com påtar seg ikke noe ansvar for lenker til tredjeparter gitt på nettstedet. Bruk av tredjeparts nettsteder og bruk av lenker på tredjeparts nettsteder skjer på egen risiko.

7. Skadeserstatning

Du samtykker i å beskytte og frita norskesingleonline.com og dets tilknyttede selskaper, deres respektive ledere, direktører, styremedlemmer, ansatte og agenter fra alle krav, skader, plikter, tap, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert uten begrensning rimelige advokatsalær) fra: (i) din bruk av nettstedet; (ii) ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene.

8. Lenker; Tredjeparts nettsider.

Nettsiden kan inneholde lenker til andre nettsteder og deres tjenester som kan være eid og kontrollert av oss. Når du besøker disse nettstedene, gjør du det på egen risiko og i samsvar med vilkår og betingelser for bruk og personvernregler (der det er aktuelt) for disse nettstedene.

Så langt som nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og deres tjenester som ikke eies og kontrolleres av oss, utøver vi ikke tilsyn og tar ikke noe ansvar for innholdet eller produktene og tjenestene som tilbys på andre nettsteder, og som sådan kan vi ikke holdes ansvarlig på noen måte for tap eller skader som oppstår som følge av bruken av disse nettstedene. Når du besøker disse nettstedene, gjør du det på egen risiko og i samsvar med vilkår og betingelser for bruk og personvernregler (der det er aktuelt) for disse nettstedene. Vi er ikke ansvarlige og nekter uttrykkelig å gi noen garantier angående integritet, tilstrekkelighet, egnethet, sikkerhet eller intellektuelle eiendomsrettigheter (som definert ovenfor) for dette tredjepartsinnholdet (tredjeparts nettsted og tjenester og våre partnere og kunder). Brukeren frigjør uttrykkelig norskesingleonline.com fra ethvert erstatningsansvar som oppstår ved bruk av tredjepartsnettstedet.

9. Personvern

All informasjon om behandlingen av personopplysninger på nettsiden finner du her "Personvernerklæring".

10. Åndsverk

a. Alle intellektuelle rettigheter i eller knyttet til opphavsrett, patenter, varemerker, servicemerker, merkenavn og/eller design (inkludert utseende og driftsmåte og andre visuelle og ikke-verbale elementer) (både reservert og ikke-proprietær) til:

i. Nettside;

ii. underlagt punkt 10.d., informasjonsinnholdet på nettstedet; og

iii. all design på nettstedet, all tekst og grafikk, programvare, bilder, videoer, musikk, lyder og deres utvalg og arrangement, og alle programvareansamlinger, relaterte kildekoder og programvare (inkludert applets og skript) eies eller brukes av norskesingleonline.com under lisens. Brukeren vil ikke skaffe seg og forplikter seg til ikke å prøve å oppnå noen rettigheter til de nevnte varene dekket av intellektuelle rettigheter. Alle rettigheter er reservert.

b. Ingen av elementene oppført i 10.a. kan reproduseres, distribueres, kopieres, publiseres, lastes ned, fremvises, deles eller overføres i noen form eller på noen måte, og kan ikke selges, leies, underlisensieres, brukes til å lage avledede verk eller på annen måte utnyttes uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra norskesingleonline.com. Brukeren har imidlertid rett til å laste ned og vise innholdet på nettstedet på en dataskjerm (inkludert et nettbrett eller smarttelefon), lagre dette innholdet i elektronisk form på en harddisk (men ikke på en server eller annen enhet som er koblet til nettverket) og skrive ut en kopi av nevnte innhold for sin egen personlige og ikke-kommersielle bruk, med forbehold om respekt for alle opphavs- og eiendomsrettigheter. Du kan ikke på andre måter reprodusere, endre, kopiere, distribuere eller bruke for kommersielt formål noe materiale eller innhold fra nettstedet uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra norskesingleonline.com.

c. Alle rettigheter (inkludert handelsverdi og, hvis aktuelt, varemerker) til norskesingleonline.com -navnet eies eller lisensieres av norskesingleonline.com. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt på nettstedet, er varemerker eller registrerte varemerker for tredjeparter.

d. Titler, eierrettigheter eller intellektuelle rettigheter i forhold til innholdet tilgjengelig via nettstedet eies av de respektive innholdseierne eller leverandørene og kan være beskyttet av gjeldende opphavsrett eller andre lover. Med forbehold for de begrensede rettighetene som er beskrevet i avsnitt 10.b, gir ikke denne avtalen deg noen rettigheter til nevnte innhold.

11. Overføring, Oppdrag

Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle rettigheter og lisenser som er gitt derunder, kan ikke overføres eller tildeles deg, selv om de kan tildeles av norskesingleonline.com uten begrensning og uten å varsle deg.

12. Diverse

a. Norsk lov gjelder, unntatt bestemmelsene i FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Bestemmelser som er gunstigere for forbrukeren og som ikke kan utelukkes ved valg av juridiske klausuler i samsvar med lovgivningen i forbrukerens hjemland, vil fortsatt gjelde.

b. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse vilkårene og betingelsene når som helst og etter eget skjønn. De innførte endringene vil tre i kraft umiddelbart, og din fortsatte bruk av nettstedet vil medføre din aksept av disse endringene.

c. Hvis noen vilkår eller bestemmelser i denne avtalen anses å være ugyldige, ulovlige eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal dette faktum ikke påvirke noen andre vilkår eller bestemmelser i denne avtalen, og vil ikke ugyldiggjøre eller gjøre det uttrykket eller bestemmelsen ugyldig.

d. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler som gjelder emnet for avtalen og utgjør hele avtalen mellom partene.

e. Ingen fraskrivelse av noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal anses å utgjøre en permanent eller kontinuerlig fraskrivelse av denne bestemmelsen eller noen annen bestemmelse. Unnlatelse av å utøve eller forsinke utøvelsen av noen rett, avhjelpe, makt eller privilegium i henhold til denne avtalen, skal ikke anses som en fraskrivelse. Engangs eller delvis utøvelse av enhver rett, middel eller privilegium i henhold til avtalen utelukker ikke den andre eller videre bruk av denne eller alle andre rettigheter, rettsmidler eller privilegier.